Publicacions en revistes

  • I. F. Akyildiz, J. McNair, L. Carrasco, R. Puigjaner & Y. Yesha, "Medium Access Control Protocols for Multimedia Traffic in Wireless Networks", "IEEE Network", Volum 13, Número 4, Pàgines 39-47, 1999. Article.