Escoltar

Premis

Club d'Emprenedors de la UIB

Premi Club d’Emprenedors de la UIB

Premi al millor pla d'empresa de base tecnològica

 

 

 

 Palma, 1 Juny de 2015

 

   
IEEE finalista 

Emprenedor tecnològic / Startup IEEE Secció Espanya

Finalista al premi

 

 

 

Salamanca, 11 Setembre de 2015

   
IEEE finalista 

Concurs de transferència de coneixement per a TFG i TFM

Premi al segon millor valorat treball fi de grau i màster atorgat a l'alumne Lorenzo Seguí Capllonch

 

 

 

Palma, 01 Desembre de 2015