Publicacions en revistes

  • Puigjaner, R., "Memorias externas", "Novática", Pàgines 23-24, 1980. Article.
  • Martí, M.; Puigjaner, R., "Enseñanza", "Novática", Pàgines 55-58, 1980. Article.