Publicacions en revistes

  • Puigjaner, R., "La informática: arte, técnica y ciencia", "Jano. Medicina y Humanidades", Pàgines 7-11, 1975. Article.
  • Puigjaner, R.; Vergés, M., "Bases para un plan de estudios", "Novática", Número 5. Sep.-octubre, Pàgines 5-12, 1975. Article.