Escoltar

Funció i objectius

ACSIC és el grup de recerca d'Arquitectura i Comportament de Sistemes Informàtics i de Comunicacions, pertanyent al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears. ACSIC ofereix una oportunitat per a la investigació, el desenvolupament i la innovació de joves investigadors. ACSIC opera en àrees de Tecnologies de la Informació fonamentals per a la societat com les tecnologies web i la semàntica, el rendiment dels computadors i la seva relació amb el consum elèctric, la sanitat digital o el turisme i la tecnologia, entre d'altres.

Entre els objectius estratègics de ACSIC podem destacar:

  • Realitzar investigacions de primer ordre nacional i internacional col·laborant amb altres grups de la UIB i dels socis tecnològics que ja tenim.
  • Transferir la tecnologia i el desenvolupament al sector industrial local, especialment el turístic i sanitari.
  • Atraure joves talents d'entre els estudiants de la UIB per realitzar tasques innovadores i desenvolupar les seves capacitats més enllà de la formació reglada.
  • Col·laborar amb entitats governamentals i empresarials per formar un teixit productiu basat en el coneixement i constituint partenariats mixtes per a la realització de projectes concrets d'impacte social.
  • Col·laborar amb comunitats educatives universitàries de països en desenvolupament per a la millora de la seva situació actual.