Escoltar

Serveis Oferits

 1. Consultoria sobre:
  • Govern i Gestió de les Tecnologies de la Informació.

  • Ontologies i web semàntica.

  • Rendiment web.

  • Sistemes mòbils basats en context.

 2. Formació especialitzada no reglada en els temes anteriors i altres relacionats amb els projectes anteriorment desenvolupats pel grup de recerca.

 3. Productes:

  • AlineaTIC és una eina d'ajuda per a la presa de decisions per als CIOs (Chief Information oficials), basat en panells de control, que té com a objectiu ajudar a la implementació de la norma ISO / IEC 38500. AlineaTIC permet a un CIO controlar la gestió diària de les TI, des de l'emmagatzemament i control de la informació sobre els plans de TI i les polítiques de TI, així com les propostes, requeriments i necessitats que poden provenir de l'alta direcció o unitats de negoci. A més, AlineaTIC incorpora funcions per monitoritzar off-line una sèrie d'indicadors i alarmes procedents de la gestió i funcionament de TI, a través de la importació, l'exportació i funcionalitats gràfiques.

  • dFogIT (detailed Framework of Governance for Information Technology) és un model per a la construcció d'un marc de govern de TI segons ISO / IEC 38500. dFogIT no només ajuda a comunicar les principals estructures de governança i els seus instruments essencials, decisions i processos d'alineació, sinó que també pot ser utilitzat per indicar la forma de vincular les diferents capes que intervenen en la gestió de TI.
   dFogIT no impedeix l'adopció d'un estàndard industrial o de facto, sinó que s'estén al 38500 ISO / IEC, que és l'únic estàndard ISO, fins ara. De fet, dFogIT permet una adopció lleu i gradual, sense interrupcions importants en la cultura de negocis de l'empresa, però resolent els problemes de comunicació i la falta comuna de maduresa de govern de TI.