Publicacions en revistes

  • Bernat, G.; Llamosí, A.; Puigjaner, R., "Diseño de sistemas de tiempo real", "Novática", Volum 129, Pàgines 6-14, 1997. Article.