Escoltar

Informació general del grup

Àrea AEI: Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC)

Línies de recerca:

  • Enginyeria del Rendiment i de l'Eficiència Energètica en Sistemes i Xarxes
  • Gestió de Recursos de sistemes distribuïts i en el núvol
  • Govern de les Tecnologies de la Informació

Com s'està abordant el Govern TI en la Universitat Espanyola

Carlos Juiz - professor d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors i ex vicerector de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears.

II Seminari Bienal: Les estratègies de govern. Gobernança TI.