Escoltar

Tesis i treballs d'investigació

  • Fouza Boudries, "Mapping d'ontologies dans un environnement distribué". Université A.MIRA de Béjaia, Algèria, 2011. Tesi de Màster.
  • Juan S. González Sureda, "Metodología para la generación de redes neuronales artificiales en sistemas de predicción". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2011. Tesi de Màster.
  • Joan Espina de la Portilla, "Desenvolupament d'un connector de Drupal per afegir capcitats d'agregació de continguts i adaptabilitat del disseny de fragments de contingut". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2011. Tesi de Màster.
  • Julio Alberto García Martínez, "Optimización del sistema de Matrícula Turística". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2011. Tesina de llicenciatura.
  • Khaled Chait, "Web Servers energy efficiency, virtualization and performance". Université A.MIRA de Béjaia, Algèria, 2011. DEA.
  • Beatriz Gómez Suárez, "Gestor de Duplicación de Incidentes". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2011. Tesina de llicenciatura.
  • Javier Olivares Sánchez, "Anàlisi i desenvolupament d'un Gestor Documentarl". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2011. Tesina de llicenciatura.
  • Emilio Perelló Alcal, "gincAndroid: desarrollo de un sistema de gestión de juegos basados en la geoposición". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2011. Tesina de llicenciatura.
  • Vicente Ferrer Dalmau, "Editor Básico de Rutas Geográficas (BIRD)". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2011. Tesina de llicenciatura.