Escoltar

Projectes i contractes

  • "Consolidación de la Implantación de asignaturas de postgrado en el master de informática de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción", 2010-2011. Investigador principal: Carlos Juiz García. Convocatòria d'Ajuts de Cooperació al Desenvolupament: Projectes de Cooperació al desenvolupament. UIB. Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la UIB Direcció General de Cooperació. Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració. Govern de les Illes Balears.. Projecte.
  • "Estudi d'autoavaluació i coavaluació de l'EEES", 2010-2011. Investigador principal: Carlos Guerrero. Convocatòria d'ajuts per la millora de la qualitat de la docència. Vicerrectorat de Professorat i Innovació Pedagògica - UIB. Projecte.
  • 511274-TEMPUS-1-2010-1 FR - "Développer l'Employabilité dans les Filières d'Ingénierie", 2010-2013. Investigador principal: Jacques Riviere. Programa Tempus. Unió Europea. Projecte.
  • TIN2009-11711 - "Mejora del comportamiento de sistemas web mediante su modelado", 2010. Investigador principal: Ramon Puigjaner Trepat. Programa Nacional de Investigación Fundamental No Orientada. Ministerio de Ciencia e Innovación. Projecte.