Escoltar

Altres publicacions

  • Barceló, J.; Colomer, J. L.; Puigjaner, R.. , "Determinació de la càrrega d'un centre de càlcul per mètodes d'agrupament", Actas de la CIL'79. Espanya, 1979. Capítol de llibre.
  • Barceló, J.; Puigjaner, R.. , "Utilització de la simulació com a eina per predir el funcionament d'un sistema informàtic", Actas de la CIL'79. Espanya, 1979. Capítol de llibre.
  • Barceló, J.; Puigjaner, R.. , "Techniques for Computer Modelling and Workload Characterization", Proceedings de ECOMA-7. França, 1979. Capítol de llibre.