Escoltar

Notícies

Isaac Lera presenta els resultats del projecte ORDCOT en la conferència FMEC a Roma

ELE Green Park Hotel Pamphili, Roma (Itàlia)

En la quarta edició de la conferència de l'IEEE en Fog and Mobile Edge Computing (FMEC) a Roma del 10 al 13 de juny, Isaac Lera ha presentat el treball titulat "Analysing the Applicability of a Multi-Criteria Decision Method in Fog Computing Placement Problem".

Aquest treball, emmarcat sota l'àmbit del projecte nacional ORDCOT (TIN2017-88547-P AEI / FEDER, UE) analitza el disseny de diferents escenaris Fog a més del problema de col·locació. En Fog computing, la selecció d'ubicació de serveis en dispositius de xarxa amb funcionalitats d'emmagatzematge i computació és un problema NP-complex. En la literatura, la majoria dels enfocaments intenten trobar la millor assignació per a cada servei, però aquest esforç computacional requereix molts recursos i una visió global i estàtica de l'entorn. Els mètodes de decisió de criteris múltiples (MCDA, per les sigles en anglès) són una activitat que ajuden a prendre decisions principalment en termes de triar, classificar o categoritzar les accions. Els ingredients d'MCDA són un conjunt finit o infinit d'accions (alternatives, solucions, cursos d'acció ...), d'almenys dos criteris i, òbviament, almenys un prenedor de decisions (DM, decision-maker). Hi ha dos importants mètodes familiars de outranking: PROMETHEE i ELECTRE.

Per tant, en aquest treball s'ha analitzat el disseny dels escenaris de Fog i el problema de col·locació utilitzant Electre III. En aquest estudi exploratori, s'ha modelat un entorn de Fog per aplicar un model de decisió per determinar quines alternatives són les més adequades en cada implementació de l'aplicació. S'han comparat els resultats amb la mitjana ponderada per analitzar l'aplicabilitat del mètode Electre III al problema de col·locació de Fog. A més, s'ha dissenyat un escenari dinàmic en el qual apareixen nous usuaris juntament amb la simulació i s'han utilitzat els criteris de latència, recompte de salts, cost, penalització d'implementació i consum d'energia per a classificar les alternatives d'ubicació. Aquest enfocament permet estudiar com s'han de distribuir les característiques dels recursos, és a dir, com dissenyar escenaris de Fog, perquè l'assignació d'aplicacions sigui més eficient.

La conferència FMEC 2019 té com a objectiu investigar les oportunitats i els requisits per al domini del Mòbils Edge Computing. A més, busca contribucions noves que ajudin a mitigar els desafiaments del Mòbils Edge Computing. És a dir, l'objectiu d'FMEC 2019 és proporcionar un fòrum perquè científics, enginyers i investigadors discuteixin i intercanviïn noves idees, resultats nous i experiències en tots els aspectes de Fog i Mobile Edge Computing (FMEC). FMEC està copatrocinat tècnicament per la Secció IEEE Itàlia, el Capítol Italià IEEE SMC i el Capítol Conjunt VT / COM de la Secció Itàlia.

Data de l'esdeveniment: 10/06/2019

Data de publicació: 25/06/2019