Notícies

Isaac Lera i Carlos Guerrero exposen el seu treball per a l'optimització de l'emmagatzematge de dades en arquitectura Fog mitjançant l'ús de xarxes complexes

Universitat Politècnica de Catalunya

Facultat d'Informàtica

Barcelona

 

El passat dia 23 d'abril, Carlos Guerrero i Isaac Lera van assistir a la tercera edició del congrés IEEE International Conference on Fog and Mobile Edge Computing (FMEC 2018) on van presentar el treball titulat "Comparing centrality Indices for Network Usage Optimization of Data Placement Policies in Fog Devices".

Aquest treball planteja la possibilitat de modelar les arquitectures Fog mitjançant l'ús de xarxes complexes on els diferents dispositius (proveïdors de serveis en cloud, dispositius fog, sensors, etc ...) són els nodes i les seves interconnexions vénen representades per les arestes. El treball proposa utilitzar mètriques d'aquestes xarxes complexes per decidir on emmagatzemar les dades generades en els sensors, seleccionant els nodes (o dispositius fog) més propers a totes les fonts de dades. Diversos índexs de centralitat han estat avaluats sobre tres topologies de xarxa diferents i s'han comparat els resultats obtinguts amb el simulador YAFS (https://github.com/acsicuib/YAFS).

Aquest treball està emmarcat dins el projecte nacional ORD-COT (TIN2017-88547-P AEI / FEDER, UE) i ha estat considerat com un dels tres millors articles de la conferència, havent estat nominat per al premi de "Best paper".

Data de l'esdeveniment: 23/04/2018

Data de publicació: Wed Apr 25 13:05:00 CEST 2018