Notícies

Generar valor empresarial desenvolupant i gestionant el talent

El desenvolupament i la gestió del talent són, des del meu punt de vista, els principals facilitadors per a la generació de valor en qualsevol empresa. Un cop s'ha garantit que el producte o servei té la qualitat i seguretat esperada pels clients i usuaris és quan la formació, l'entrenament, la motivació i la proactivitat dels recursos humans condueixen a la generació de beneficis socials i econòmics per part de les empreses i organitzacions. Aquest efecte 'conductor' del talent, que a partir d'un producte o servei excel·lent ens porta al comportament desitjable i innovador del negoci, ve a assegurar també la transformació contínua del mateix i la consecució de resultats empresarials mesurables.

No obstant això, el repte consisteix a generar i mantenir un potencial de talent personal a l'abast -almenys- de la demanda d'un sector productiu i que tingui els perfils desitjats. Per afrontar aquest repte és necessari connectar l'oferta i la demanda de recursos humans amb unes habilitats i capacitats no només esperades pel mercat actual o futur, sinó també amb la potencialitat de generar riquesa al territori on es produeixi/resideixi aquest talent, convertint fins i tot en exportable i transferible.

Tot l'anterior no és diferent en les empreses de Tecnologies de la Informació (TI) i/o del Turisme. De fet, potser el factor que pugui limitar aquesta conjunció dels dos sectors que han suportat millor les vicissituds econòmiques, sigui precisament l'absència del talent necessari per afrontar la continuïtat i millora d'aquests resultats positius.

Per tots aquests motius Turistec, com a clúster que aglutina TI i Turisme, s'ha proposat col·laborar amb els nostres associats i altres parts interessades (com l'administració, les universitats, els centres de formació professional i les fundacions Universitat-Empresa) en el desenvolupament i la gestió del talent.

La primera fita de Turistec a aquesta comesa ha estat la recent creació d'un grup de treball amb el mateix nom, que tinc l'honor i la responsabilitat de coordinar. La seva missió principal serà determinar les necessitats i perfils dels recursos humans especialitzats en TI dins el sector turístic, com també proposar i implementar accions que facilitin la generació d'aquest talent.

Evidentment, aquesta missió es desplegarà a través d'uns objectius que passen per identificar les necessitats de coneixement especialitzat en els associats del clúster i realitzar un pla d'acció de desenvolupament de talent. I tot això en col·laboració amb les entitats públiques i privades responsables de la formació reglada (col·legis, instituts, universitats, etc.), les administracions que les regulen i les empreses del sector turístic. Però com tot pla, si no es realitza es queda mer conjunt de bones intencions. A causa d'això el grup de treball s'ha proposat no només influir en l'oferta i demanda del talent, sinó també desenvolupar-lo pròpiament. Així, es proposaran diverses actuacions que involucrin als associats de Turistec en una oferta formativa diferenciada, amb l'objecte de reposicionar els recursos humans actuals i també generar nous professionals d'alt nivell en TI i Turisme. D'aquesta manera dins del pla d'accions del grup de treball s'inclouen, entre d'altres, l'elaboració de cursos de postgrau universitari, donar suport als graus universitaris especialitzats en TI i Turisme i desenvolupar seminaris especialitzats en TI.

Amb la mateixa importància que el desenvolupament de talent, la captació del mateix és ja la més urgent prioritat del grup de treball, i per això es realitzaran diverses actuacions per potenciar les pràctiques d'empresa i l'ocupabilitat dels estudiants provinents de formació professional a les branques d'interès per al clúster (bàsicament en TI), així com en la potenciació de la formació dual.

D'aquesta manera Turistec pot convertir-se, entre altres funcions, en un "hub" de connexió entre l'oferta i la demanda de talent en TI i Turisme... però també ha de ser un actor principal en el desenvolupament d'oferta formativa en aquest camp tan especialitzat. En conseqüència, el nostre clúster no només ha d'anticipar-se a la més que probable insuficient oferta de talent i absència formativa especialitzada, sinó liderar col·laborativament, i d'acord amb la realitat actual dels recursos humans, accions alineades amb l'estratègia del clúster. És clar que amb el suport de les institucions educatives, l'administració i, evidentment, els nostres associats. Aquestes accions s'haurien d'implementar d'una forma àgil i flexible, però sense perdre de vista l'horitzó del llarg termini. En definitiva, Turistec vol coadjuvar al fet que els recursos humans dels nostres associats siguin els millors, amb les capacitats i habilitats especialitzades, en un món globalitzat, tecnològic i en un sector tan important com el Turisme.

Carlos Juiz

Vicepresident Eurekatourism+

Coordinador Workgroup Formació i Desenvolupament de Talent

Més informació a Turistec.

Data de l'esdeveniment: 28/03/2018

Data de publicació: Wed Mar 28 15:31:00 CEST 2018