Escoltar

Notícies

Carlos Juiz participa en les Jornades Sectorial Crue-TIC: Gestió i Govern de les TI en Universitats

Universitat d'Almeria

Carlos Juiz ha participat en les Jornades Sectorial Crue-TIC: Gestió i Govern de les TI en Universitats celebrades a la Universitat d'Almeria el 24 i 25 de maig. Durant les jornades, Juiz ha donat una conferència sobre "Cartera de projectes de TI" ia més, ha format part de la taula rodona "Prioritzar projectes TI" al costat d'Antonio Fernández, Rafael Muñoz, Carmen García i Fernando Tricas.

La Comissió Sectorial de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Crue Universitats Espanyoles (nova marca de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles) es gesta a finals de l'any 2003 amb el naixement d'un grup de treball en el si de la CRUE preocupat i sensibilitzat sobre el paper que aquestes tecnologies estaven ja exercint en les nostres institucions. Des de llavors s'ha vingut recorrent un intens i fructífer camí que el 2007 va donar lloc a la creació formal de les comissions sectorials per acord de l'Assemblea General de la CRUE.

Missió

  • Assessorar i proposar a Crue Universitats Espanyoles quants temes es consideren oportuns en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions per a millorar la qualitat, l'eficàcia i l'eficiència de les universitats espanyoles.

  • Estudiar les necessitats i aplicacions d'aquestes tecnologies en la gestió, la docència i la investigació, proposant actuacions i projectes conjunts.

  • Fomentar, promoure i liderar la cooperació entre les universitats.

Grups de treball

La Comissió Sectorial TIC està formada per grups de treball, els quals són l'instrument que permet a la Comissió Sectorial TIC assolir els objectius plantejats i complir amb la nostra missió. El Ple de l'Assemblea, a proposta del Comitè Executiu, podrà crear tants grups de treball, bé amb caràcter temporal o permanent, que consideri convenients per a l'acompliment de les seves funcions.

Més informació a esdeveniments CRUETIC i a UALNEWS.

Data de l'esdeveniment: 24/05/2018

Data de publicació: 28/05/2018