Notícies

Mehdi Khouja presenta el projecte ITG4TU en l'Erasmus+ InfoDay

Un Projecte Erasmus+ pertanyent al programa de Creació de Capacitat, en l'àmbit de l'Educació Superior

National Erasmus+ Office of Tunisia, Cité des Sciences, Boulevard

Mohamed Bouazizi 1082-B.P. 114 Tunis 1004.

El passat 23 d'octubre, Mehdi Khouja, representant de la Universitat de Gabès en el projecte ITG4TU, Youssef Ben Halima, representant de la Universitat de La Manouba i Samir Moalla, representant de la Universitat de Tunis el Manar, van participar a la reunió de Clúster organitzada pels coordinadors de projectes de CBHE de totes les convocatòries. En aquesta reunió, van compartir amb tots els assistents les seves millors pràctiques i experiències sobre la gestió d'aquest tipus de projectes.

Al següent dia, Mehdi Khouja va donar una presentació durant l'Erasmus+ Infoday sobre les "Millors pràctiques en gestió de projectes" prenent el nostre projecte com a cas d'estudi.

Dies d'informació sobre les accions de la dimensió internacional Erasmus+ 2017

Aquests esdeveniments també es refereixen a l'acció de Mobilitat creditícia gestionada per la DG EAC i les Agències Nacionals en els països del Programa. L'objectiu d'aquests dies d'informació és proporcionar informació bàsica i mostrar als sol·licitants en el Programa i els països associats com preparar una proposta en resposta a la convocatòria de propostes Erasmus+ que es va publicar a l'octubre de 2017.

Es realitzaran presentacions sobre cada una de les quatre accions d'Erasmus+ amb una dimensió internacional en l'àmbit de l'educació superior: màsters conjunts, mobilitat creditícia, foment de la capacitat en l'àmbit de l'educació superior i Jean Monnet.

Aquests dies d'informació estan organitzats pels punts de contacte internacionals per a Erasmus+ a les agències nacionals de la UE i als països del programa i per les oficines nacionals Erasmus+ als països associats, en cooperació amb les delegacions de la UE en cada país.

Més informació a les Jornades d'informació sobre Erasmus+ i en les presentacions del Dia de la informació 2017.

Data de l'esdeveniment: 24/10/2017

Data de publicació: Tue Oct 31 12:05:00 CET 2017